Monday, 14/10/2019 - 07:36|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM

Ngày 7 tháng 5 năm 2019, UBND huyện Hoài Đức ban hành kế hoạch số 141/KH-UBND về việc tuyển sinh vào các trường MN, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020 trên địa bàn huyện. Nội dung chi tiết xem file đính kèm

Ngày ban hành:
07/05/2019
Ngày hiệu lực:
07/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực